เอไอเอ ประเทศไทย รณรงค์สวมหมวกกันน็อคแก่เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมมอบหมวกนิรภัย จัดโดย สำนักงานคปภ. สมุทรสาคร

407

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย สุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ชุดให้แก่เยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ในงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบายของจังหวัดภายใต้โครงการ “สมุทรสาครร่วมใจสวมหมวกกันน็อค 100%” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ และ อรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัยให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร