คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ฯ แสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรม

107

คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคม (ลำดับที่ 7 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกับ เกรียงไกร เธียรนุกุล (ลำดับที่ 9 จากขวา) ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 2 โดย ยอดยิ่ง โสภณ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมของสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ