โฮมโปร คว้ารางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม” จาก ธปท.

330

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” โดย สรรเสริญ เรืองสอน ผู้จัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคล เข้ารับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม” ในโครงการ FIN. ดี HAPPY LIFE ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีของพนักงานในหน่วยงานผ่านวิทยากรทางการเงินโดยได้รับเกียรติจาก  รณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องสมานสโมสร ชั้น 2