ประกันติดโล่ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ สงกรานต์คลายร้อน เดินทางไกลไร้กังวล

410

“ประกันติดโล่” บริหารโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR แจกฟรีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (Micro Insurance) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ที่ เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2567 จำนวน 8,000 กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่สมัคร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้เจตนาในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันเพิ่มขึ้น และยังเป็นการสนับสนุน “โครงการกรมธรรม์ประกันภัย สงกรานต์คลายร้อน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลประกันติดโล่เพิ่มเติมได้ที่ www.prakantidloh.com และ Facebook Fan page ประกันติดโล่ หรือติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 1501 ตลอด 24 ชม.