ไทยเครดิต SME กล้าให้ ยกทัพผลิตภัณฑ์สินเชื่อร่วมงาน “มหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ”

168

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ยกทัพผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME กล้าให้ ร่วมออกบูธพร้อมสถาบันการเงินรวม 9 แห่ง ในงานมหกรรมทรัพย์หลักประกันทางธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 พร้อมจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 5 หน่วยงาน ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการติดหลักประกันได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ได้อย่างรวดเร็ว โดย นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน

ในโอกาสนี้  ศันสนีย์ เหรียญตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ  นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระหว่างการเยี่ยมชมบูธธนาคารไทยเครดิต พร้อมมอบของที่ระลึก