โครงการ “Gen ยัง Active 50+” เสริมสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

235

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ผศ.นพ.กมล อุดล (กลาง) หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม พร้อมด้วย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก และ รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ (ขวา) รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ นางมาเรีย คริสติช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ พญ.บุษกร มหรรฆานุเคราะห์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ GSK จัดประชุมภาคีเครือข่ายโครงการ “Gen ยัง Active 50+” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง รองรับสังคมสูงวัย ให้คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ