“ส. ขอนแก่น” ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท เตรียมขึ้น XD 29 เม.ย.นี้

284

ตอบแทนความไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ สำหรับ บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ หรือ SORKON ล่าสุดบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายนนี้ พร้อมรับเงินปันผลเข้าพอร์ตในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานนี้ ผู้บริหาร SORKON “จรัญพจน์ รุจิราโสภณ” ถือโอกาสขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และพร้อมจัดทัพปรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำกำไร และพร้อมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ ส. ขอนแก่น ก้าวสู่ผู้นำอาหารไทยในตลาดโลก ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรฐานกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ