ฟิลลิปไลฟ์ จัดกิจกรรม ปันน้ำใจมอบให้น้องศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนคลองเตย

657

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม ปันน้ำใจมอบให้น้อง ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น อาทิ นม ขนม สบู่เหลว ยาสระผม และยารักษาโรค สำหรับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย โดยมีตัวแทนจากศูนย์พัฒนาฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดรับบริจาคจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ฟิลลิปประกันชีวิต ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ตามนโยบายแผนการดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยมุ่งมั่นจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวฯยังเป็นการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร อีกทั้งยังสร้างความสุขในการเป็นผู้ให้และผู้รับแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย