สสว.เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการต่อเนื่องผ่านระบบ  BDS ณ โรงแรมแกรน ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น 13 มีนาคมนี้

189

สสว. พร้อมเดินหน้า พัฒนาผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการเพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ภายใต้ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 17,570 ราย และมีผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาแล้ว โดยมีการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน มีถึง 406 บริการ จาก 98 ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) มีทุกสาขาบริการ เช่น ด้านมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด รวมไปถึงด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะทราบถึงเคล็ดลับการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยให้บริการต่างๆ ของรัฐบาล ในแบบร่วมจ่าย ทั้งการจัดเตรียมเอกสารอย่างไร ให้ได้รับอนุมัติเร็ว กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องโทพาส โรงแรมแกรน ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น นนทบุรี

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก  นิธิวดี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้บริหาร สสว. ตลอดจน ผู้บริหารพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมบอกเล่าถึง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตามความต้องการของตน ภายหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2566 นี้ สสว. ให้ปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายมากขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ได้ผ่านการอัพเกรดอย่างเข้มข้น