SOLAR โชว์กำไรปี66 พุ่ง 202.40% ผลจากรายได้เพิ่มขึ้น – ประเมินราคาสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน

1098
สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์

บมจ.โซลาร์ตรอน(SOLAR)  สุดยอด! เปิดงบปี 66  โชว์กำไรพุ่ง 202.40% แตะ171.37 ล้านบาทจากปีก่อนมีผลขาดทุน167.36 ล้านบาท ผลจากมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 418.30 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 53.54% จากปีก่อนเท่ากับ 272.44 ล้านบาท รวมทั้งมีการรับรู้การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ และการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ฟากซีอีโอ “สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์”  ระบุตั้งเป้าปี 67 ผลงานเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เน้นกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนที่ดีควบคู่กับการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ทั้งด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพลังงานลม คาดมีความชัดเจนภายในต้นปีนี้ 

สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 418.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 145.86 ล้านบาท หรือ 53.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 272.44 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 171.37 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 167.36ล้านบาท คิดเป็นผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น 202.40% 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง จำนวน 147.14 ล้านบาท, รายได้จากการขายไฟฟ้า จำนวน 113.98 ล้านบาท, รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต จำนวน 54.94 ล้านบาท, กำไรจากการยกหนี้ จำนวน 73.49 ล้านบาท, รายได้จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า จำนวน 18.65 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 10.10 ล้านบาท 

“กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 171.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338.73 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตรา 202.40% สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์และ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า อันเนื่องมาจากการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน” สิทธิชัยกล่าว 

สำหรับปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากปี 2566 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจประเภท EPC โดยเข้าประมูลงานราชการและเอกชน และบริษัทฯ ยังเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสความสามารถในการคว้างานใหม่ให้มากขึ้น, ติดตั้ง Private PPA เพิ่มเติมพร้อมกับแตกไลน์ธุรกิจพลังงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่พลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่น พลังงานน้ำ และพลังงานลม ซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนตั้งแต่ต้นปีนี้ รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันธุรกิจ EPC ซึ่งเป็นบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการให้บริการมากกว่า 250 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ ยังเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสความสามารถในการคว้างานใหม่ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีโครงการ Solar Farm & Private PPA  ซึ่งในส่วนที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) มีกำลังการผลิตรวม  23.758 เมกะวัตต์ ใน จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  Amway  และ  Cal cop  ที่สนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง