BKGI เคาะราคาขายไอพีโอ 1.63 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อในวันที่ 12-14 มีนาคม 2567

405

กรพจน์ อัศวินวิจิตร (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สุจี เชา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter) โดยมี สมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ร่วมลงนาม พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 ราย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดย BKGI จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 160 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.63 บาท และกำหนดจองซื้อในวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 นี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย