บีทีเอส กรุ๊ปฯ มอบชุดเวชภัณฑ์ – อาหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 

797

นริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่  ทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของประเทศ สำหรับสิ่งของที่สนับสนุนให้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดเวชภัณฑ์ เซพทิล จำนวน 1,000 ขวด, มายมอล จำนวน 10 กล่อง, น้ำเกลือล้างแผลจำนวน 1,008 ขวด, เครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 40 กล่อง และปลากระป๋อง 8,000 กระป๋อง โดยมี อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับมอบสิ่งของสนับสนุนพร้อมด้วย นครินทร์ สุทัตโต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า และ นาวี ช้างภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นริศรา กล่าวว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ รู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ไฟป่า ที่กำลังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เพราะนอกจากจะสร้างผลกระทบกับผืนป่าแล้ว ยังเป็นตัวการสำคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นบีทีเอส กรุ๊ปฯ จึงขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งของที่มีความจำเป็น ให้แก่ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเท และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการเข้ายับยั้งไฟป่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และต้องการผลักดันให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เป็นเมืองปลอดฝุ่น PM 2.5