ASIMAR  ถือฤกษ์ดี จัดพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ มูลค่า 885 ลบ. 

435

สุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ (ที่ 4 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR  ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือ นำโดย พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม  (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ มูลค่า 885 ล้านบาท ความยาวตลอดลำ 60 เมตร และความกว้าง 13.30 เมตร โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือหลวงสุริยะ มุ่งเน้นสนับสนุนการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ และสมุทรศาสตร์ สนับสนุนผู้ประสบภัยทางทะเล  พร้อมสนับสนุนกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 

โดยกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกอู่เรือชั้นนำในประเทศไทยโดยการพิจารณาอย่างรอบด้าน สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้ ASIMAR ได้รับความไว้วางใจต่อเรือเป็นลำที่ 2 ให้กับกองทัพเรือ  

ASIMAR หรือ เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอู่เรือที่มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบชั้นระดับสากล  มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า