มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ฯ มอบมุมเด็กเล่นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

536

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เป็นประธานส่งมอบมุมเด็กเล่นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนสร้างมุมเด็กเล่นจากงานวิ่งการกุศล ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2023’ ที่ผ่านมา โดยมี รศ.นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (กลาง) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.ดร.แพทย์หญิง กัญญา ศุภปีติพร (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนในพิธีรรับมอบ ณ บริเวณคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคารภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย