IND มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

454

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำโดย  ดร.พรลภัส ณ ลำพูน (ที่ 4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร เลขานุการบริษัท, ดร.สุรินทร์ โซนี่  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ นักลงทุนสัมพันธ์, นันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, วรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจำนวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ในโครงการ “IND สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพรัช  เทพมงคล เลขานุการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ