แม็คโคร-โลตัส ลงนาม MOU กับกรมอุทยานฯ ความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

496

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) โดย “แม็คโคร” ผู้นำธุรกิจค้าส่ง และ “โลตัส” บริษัทย่อยค้าปลีก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ (Food Waste) ให้แก่สัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเสริมสวัสดิการสัตว์ป่าได้อิ่มท้อง และสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี  ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), วีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมด้วย  ภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานฯ

แม็คโครและโลตัสมุ่งเน้นการดำเนินนโยบายลดการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ป่าให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนผัก ผลไม้ และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จากทั้งสาขาของแม็คโครและโลตัส ส่งต่อไปยังหน่วยงานของกรมอุทยานฯ ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รวม 27 แห่งทั่วประเทศ โดยปีที่ผ่านมาเปลี่ยนอาหารส่วนเกินให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 2,000,000 กิโลกรัม ขับเคลื่อนเป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573