‘บมจ.มั่นคงเคหะการ’ เตรียมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 มี.ค. นี้ ขอมติอนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญ

475

ถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของ บมจ.มั่นคงเคหะการ หรือ “MK” ล่าสุด “วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์” ซีอีโอ เตรียมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค มีวาระสำคัญคือขอมติที่ประชุมอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งขยายพอร์ตกลุ่มธุรกิจ “คลังสินค้า และ โรงงานให้เช่า” ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเรือธงหลักในการดำเนินธุรกิจในอนาคต รับโอกาสภาคอุตสาหกรรมโลกขยายฐานการผลิตสู่อาเซียน โดยจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ “บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด” ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ “บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” บริษัทแม่ และให้สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารอีก 10 ปี พร้อมกับซื้อหุ้นสามัญของ “บริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด” เพิ่มเป็น 100% และซื้อ “หน่วยทรัสต์ของ PROSPECT REIT” อีก 22.19% เพิ่มเป็น 30.80% มั่นใจว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ จะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการถือหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านเงินลงทุน หนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เรียกได้ว่าปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้ ทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ