เชื่อหนูสิ ร่วมกับ Joy Ride จัดเสวนาการออกแบบการบริการและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย ในงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2024

582

“เชื่อหนูสิ” (Trust Me Granny) แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงวัยให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ร่วมกับ Joy Ride ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน BANGKOK DESIGN WEEK 2024 ภายใต้ธีม “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” โดยในครั้งนี้ “เชื่อหนูสิ” และ Joy Ride ได้จัดเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบการบริการและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สูงวัยหัวใจ Cha Cha Cha Show โดยครูวิ กิจกรรมฮีลกาย ฮีลใจจาก WellQuest Wellness และ มายด์บลูม ให้ผู้สูงวัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด และทำกิจกรรมไปด้วยกัน