วิริยะประกันภัย ส่งเสริม เยาวชนไทย หยุดบูลลี่ ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” 

506

พ.ต.อ.หญิงศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วย พงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เพจ Because We Care และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง การให้ความช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อเมื่อประสบเหตุหรือพบเห็นความรุนแรงในเด็กและเยาวชน รวมถึงพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้ร่วมกันเป็นกำลังขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและลดการกระทำความรุนแรงในวัยเรียน อันเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรอดพ้นจากปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดรุนแรงดูหมิ่นเหยียดหยาม การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ การทารุณกรรม และภัยอันตรายจากสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มาแล้วอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างเกราะคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากความรุนแรงทุกรูปแบบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร