หอการค้าไทย ม.หอการค้าไทย จับมือสถานทูตเวียดนาม จัดการประชุม EduConnect beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024

150

หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย จัดการประชุม EduConnect beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024 โดยเชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมหารือเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งในด้านการศึกษา การค้า และการลงทุน โดยมี H.E. Dr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย, สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

งานประชุม EduConnect beyond Frontier – Thailand and Vietnam 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องสัมมนารวม 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต