มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งเสริมการใช้พลังงานรักษ์โลก ติดตั้งโซลาร์เซลล์แก่วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

552

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดย สุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาสาสมัคร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,558,000 บาท แก่วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) หรือ หลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานรับมอบ  สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 53.28 กิโลวัตต์ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการครั้งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาใช้ในวัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 300,000 บาทต่อปี และพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งให้ที่วัดจุฬามณีสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้บนพื้นที่กว่า 50 ไร่