มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้”

516

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้ รวมมูลค่า 950,000 บาท จาก ภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้ครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตียง และแบ่งเบาหน้าที่ของโรงพยาบาลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัฐ รวม 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดรยอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท