“เบทาโกร” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน

580

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” โดย “โรงงานอาหารสัตว์เบทาโกรสงขลา” ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2566 ประเภทการจัดการพลังงาน (The Prime Minister’s Industry Award 2023: Energy Management)” โดยมี “วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับโล่รางวัลจาก “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับรางวัลดังกล่าวมอบให้โรงงานอาหารสัตว์เบทาโกรสงขลาในฐานะผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในด้านการจัดการพลังงาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องจักรภายในสถานประกอบการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเบทาโกรในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management) ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการศึกษาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมตั้งเป้าหมาย Net Zero ภายใน 2050 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณชีวิตด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน