นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมสัมมนา “หลักเกณฑ์ PDPA : ภาคธุรกิจ และ SMEs ต้องรับมืออย่างไร”

163

คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานเสวนาหัวข้อ “หลักเกณฑ์ กฎหมาย PDPA : ภาคธุรกิจ และ SMEs ต้องรับมืออย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการร่วมกับ ดร.อริสรา กำธรเจริญ พิธีกรผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 33 โดยมี ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด และ คุณสิริดา นาคทัต กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสรีมานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ในแต่ละจังหวัด

พร้อมนำเสนอกรณีตัวอย่าง (case study) ของภาคธุรกิจ ตลอดทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Meeting room 208 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567