วว. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46  เสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดี 

328

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 ซึ่ง วว. ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ด้วยเจตจำนงมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ของกีฬารัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกายร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างสรรค์ด้านการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ภายใต้มิตรภาพที่ดีงาม  โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  29  แห่ง และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า  435  ท่าน โอกาสนี้ ดร.อาภากร  สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับในปี 2568  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 47  ต่อไป ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ซอยสุวินทวงศ์ 15 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ)