เมืองไทยประกันชีวิต จัดสัมมนา “MTL Unit Linked Forum 2024”

1098

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนา MTL Unit Linked Forum 2024  “ทันทุกกระแส คว้าทุกโอกาสการลงทุนปีมังกร” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มการลงทุน และความท้าทายที่ต้องเผชิญในปี 2024 พร้อมแนวทางและคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในการดำเนินชีวิตของลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์  โดยในงานมี ชนกานต์  ตั่งธนาพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนเพื่อผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน, อลงกรณ์ สวัสดิภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนรวมประกาศิต ดำรงศรี  ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนรวมราชันย์ พันทองหลาง ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ร่วมด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ  ห้อง The Pavilion  โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ