ไทยวาโก้ ลงนาม MOU Upcycling for Life เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

370

นายเมธา สุภากร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ Upcycling for Life ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วม ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

บมจ.ไทยวาโก้ ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะตกค้างในธรรมชาติจากท้องทะเลและชายฝั่ง ด้วยการนำขยะพลาสติกจากท้องทะเลมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูการจัดการระบบนิเวศ และอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นพันธมิตรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโครงการ ด้วยการนำขวด PET ที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และร่วมกันสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน