“แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเชส” จัดงานมอบรางวัล “YVOIRE AWARD”

258

สายัณห์ นวกิจรังสรรค์ Deputy Director บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานมอบรางวัลในงาน Yvoire Award 2024  โดยมี  สกุลตา ทองสง่า CEO & Founder  M Med Clinic  ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงาน Yvoire Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวม 5 ประเภทรางวัล อาทิ โล่เกียรติยศสำหรับคณาจารย์ที่ให้ความรู้, รางวัลสูงสุดสำหรับคลินิกที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มฯ(The Highest Top Spending) 2 รางวัล ทั้งนี้ยังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าภายใต้กิจกรรม “A Dazzling Fiesta for Supreme Spenders”  เพื่อเป็นการขอบคุณคู่ค้าผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ  ซึ่งล้วนเป็นคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ และผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจความงามชั้นนำ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ