สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนบอกรักด้วย “ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต” ของขวัญสุดล้ำค่าแทนรักและห่วงใย

1172
นาย พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีเทศกาลพิเศษวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ หลายๆ คนนิยมเตรียมของขวัญ เพื่อมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก แต่จะดีกว่าไหม หากของขวัญชิ้นนั้นเป็นสิ่งพิเศษ สามารถเพิ่มมูลค่าได้ทุกปี และยังสามารถดูแลให้ความคุ้มครองคนที่คุณรักทั้งในยามฉุกเฉิน หรือในยามเจ็บป่วยได้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของขวัญแทนคำบอกรักและความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันแบบบำนาญ และยูนิตลิงค์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน โดยเป็นทั้งเงินออม เงินลงทุน ตลอดจนมีความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพในเวลาเดียวกัน ถือเป็นการปูรากฐานให้กับชีวิตเพื่ออนาคตที่มั่นคง 

นอกจากจะได้บริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคงให้อนาคตด้วยการออมอย่างมีวินัยเพื่อเพิ่มพูนเงินออมแล้ว ยังสามารถวางแผนภาษี โดยการนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในรอบปีสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีประกันชีวิตแบบบำนาญจะสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการหักลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร

“วาเลนไทน์ปีนี้ผมจึงขอแนะนำให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้มอบของขวัญสุดพิเศษ แปลงรักแท้ให้เป็นหลักประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเองและคนที่คุณรักกันนะครับ” นายพิชา กล่าวปิดท้าย