ธ.ทิสโก้ ชวนมั่งมีรับปีมังกรกับเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี   

268

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชวนมั่งมีรับปีมังกร จัดหนักประกาศดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี วงเงินฝาก 1 ล้านบาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้  ตั้งแต่วันที่  1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ https://link.tisco.co.th/4qjWoE 

      เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ลูกค้า 1  ราย ฝากได้รายการเดียวเป็นเงิน 1  ล้านบาท ณ วันเปิดบัญชี อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเป็นไปตามประกาศของธนาคาร