ครบรอบ 30 ปี เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ส่งกลยุทธ์ Core Value 4C เสริมแกร่งองค์กร

221

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ และ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย นำทีมโดย นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ จับมือ ร่วมกับทีมผู้บริหารและพนักงานทุก Generation สร้างการรับรู้ใหม่ๆ ส่งความเชื่อมั่นสานต่อวิสัยทัศน์องค์กร 2567

พร้อมปรับโฉม ขับเคลื่อนองค์กร ผ่านวัฒนธรรมองค์กร 4C ในปี 2567 เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ครบรอบปีที่ 30 สู่ความเป็นผู้ประกอบการอสังหา ที่มีความแข็งแกร่ง มีการสื่อถึง การนำพาองค์กรที่แข็งแกร่ง ยึดถือการมี Core Value 4C ที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดี สื่อสารภาพลักษณ์ทีมผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นองค์กรไปยังฐานลูกค้า ด้วยใจที่มีการทำงานบรรลุ เป้าหมาย ใส่ใจให้คำปรึกษาลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทันสมัย ผ่านกลยุทธ์ Core Value 4C เสริมแกร่งในบุคลากรทุกส่วนงาน ภายใต้ Commitment เพื่อมุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือและบรรลุเป้าหมาย Collaboration เพื่อความร่วมมือร่วมใจมุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนี้คำว่า Creativity มุ่งสู่การรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตบท้ายด้วยคำว่า Care สะท้อนคุณค่าใส่ใจคนด้านบริการ สังคม พนักงาน คู่ค้า และปลูกฝังด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน