แอกซ่า สนับสนุนโครงการ AXA Project Ocean for All ส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศทางน้ำ

1202

โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย ปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการ “AXA Project Ocean for All” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างแอกซ่าประกันภัย มูลนิธิโอเชี่ยน ฟอร์ ออลล์ (Oceans For All Foundation) และโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพื่อต่อยอดโครงการ Ocean for All ตามพันธกิจขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Climate Change and Biodiversity) ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท