“ไทยประเสริฐ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “พาย แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เดินหน้าแผน IPO

1403
พญ.พิมพ์สิริ เทียมศักดิ์

พญ.พิมพ์สิริ เทียมศักดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจป้ายโฆษณาแบบครบวงจร รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปี แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทสู่ความยั่งยืน

โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป