ไทยประกันชีวิตรับรางวัล Most Innovative Life Insurance Company

1194

เคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัล Most Innovative Life Insurance Company – Thailand 2023 จากการประกวด International Finance Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากองค์กรที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น ซึ่งตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับตัวแทนประกันชีวิต และสนับสนุนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น