ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 36 ตามรอยพระราชา เรียนรู้ “ระเบิดจากข้างใน”

335

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 36 จัดกิจกรรมพาคณะครูอาจารย์และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี โครงการต้นแบบของ “การระเบิดจากข้างใน” เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นการเรียนรู้การเกษตรแบบใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี  วิชชุดา ไตรธรรม (กลาง) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย พร้อมด้วย  ศรีสุดา เถาเมืองใจ (ที่ 2 จากขวา) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สิรภพ นิยมเดช (ขวา) นายอำเภอบ้านไร่ ภัทรีพันธุ์ พัดใส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และ  พรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง (ซ้าย) วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ จังหวัดอุทัยธานี