มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

1410

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยภายใต้กิจกรรม MR. D.I.Y. Cares ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา พร้อมสมทบทุนให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ผู้พิการในย่านสมุทรปราการ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท