ธนาคารไทยเครดิต ปลื้ม ผู้ลงทุนรายย่อยแห่จองซื้อหุ้น IPO

1045
วิญญู ไชยวรรณ

วิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ” หรือ “ธนาคารไทยเครดิต”) เปิดเผยถึง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ซึ่งเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศ โดยมีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางธนาคารฯ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นในการเติบโตของธนาคารไทยเครดิต  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” และถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin : NIM) สูงสุดในอุตสาหกรรม ณ งวด 9 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 8.2%  มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปสินเชื่อนอกระบบเข้าสู่สินเชื่อในระบบ และโอกาสการเติบโตในอนาคต จากมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ของไมโครเอสเอ็มอีและผู้เข้าไม่ถึงการกู้ยืมในระบบ

ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิตขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหุ้น IPO ธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาระดมทุนในรอบกว่า 10 ปี โดยธนาคารฯ และผู้ถือหุ้นเดิม จะร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเพื่อดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวได้อย่างช้าภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารฯ (www.thaicreditbank.com) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

โดยสำหรับผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจองซื้อในวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะชำระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย

*การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ