“ซูเลียน” จัดงานใหญ่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน

1225

ซูเลียน (ประเทศไทย) ตอกย้ำผู้นำธุรกิจขายตรง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ภายใต้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ราคาได้มาตรฐาน เดินหน้าจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการต่อยอดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

            ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ซูเลียนเป็นผู้นำธุรกิจขายตรงในตลาดสินค้ากลุ่มอุปโภค ที่ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา ซึ่งเป็นฐานสมาชิกหลักของนักธุรกิจซูเลียนในภูมิภาคอาเซียน ที่มีสมาชิกรวมกันกว่า 5.4 ล้านคน โดยภายใต้แบรนด์ ‘ซูเลียน’ ได้รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพไว้มากมาย อาทิ กาแฟโสม ยาสีฟัน เครื่องดื่มชนิดผง และสินค้าอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด เพื่อจำหน่ายและส่งต่อสุขภาพที่ดีไปถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้วางรากฐานการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณธรรมของการทำธุรกิจ จนเครือข่ายนักธุรกิจของซูเลียนมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงสามารถสร้างยอดขายและกำไรที่ยั่งยืน

            สำหรับในปี 2567 นี้ ซูเลียนได้ก้าวเข้าสู่การทำงานพร้อมความท้าทายในการสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในปีที่ 27 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวซูเลียนที่เติบโตร่วมกันมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและประดับเข็มเกียรติยศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยงานในครั้งนี้ มีผู้บริหารและนักธุรกิจซูเลียนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และบรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น พร้อมความสนุกสนานจากเสียงเพลงที่ขับร้องโดยศิลปิน “เปา – เปาวลี” รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการทำธุรกิจในเนื้อหาของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดย “คุณแวว – แววตา เอกชาวนา” นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารมืออาชีพ

            “การมอบใบประกาศเกียรติคุณและประดับเข็มเกียรติยศแก่นักธุรกิจซูเลียน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานเพื่อนำไปเป็นแรงผลักเพิ่มศักยภาพของตัวเอง และยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจต่อไป ที่สำคัญงานครั้งนี้ยังนับเป็นการประชุมนโยบายและทิศทางของบริษัทฯ เพื่อการทำงานที่มั่นคงในปีที่ 27 ของซูเลียน ซึ่งเรายังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นแนวคิดและการลงมือทำภายในเครือข่ายนักธุรกิจ ที่จะนำเอาประโยชน์ของสินค้าไปบอกต่อกับผู้บริโภคให้ครอบคลุม ไม่เกินจริง และมีจรรยาบรรณ อย่างที่เราดำเนินการมาตลอด 26 ปี” ดร.ปิยะวัฒน์ กล่าว