‘BLC’ ต้อนรับคณะผู้อบรมจากวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

1470

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดโดยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานระดับสากล หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ศูนย์วิจัย BLC Research Center พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก BLC  ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย