ฟิลลิปไลฟ์ ชวนเยาวชนประกวด Short Film Contest By Philliplife “Get To Know Philliplife”

1141

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการประกวดการเสนอความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น  ความยาว 60-120 วินาที ภายใต้ หัวข้อ Get To Know Phillliplife ชิงโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทฯ พร้อมทุนการศึกษา ผลงานของทีมที่ชนะเลิศจะได้รับการเผยแพร่บนสื่อต่างๆ

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า “ฟิลลิปประกันชีวิต ต้องการผลักดันกิจกรรมการประกวด Short Film Contest By Philliplife “Get To Know Philliplife” ให้เกิดการนำความรู้จากห้องเรียนของนักศึกษา มาปรับใช้และสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง  อีกทั้งประสบการณ์ผ่านเวทีประกวดนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มเปิดให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานตั้งแต่วันนี้และปิดรับผลงานวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ผ่านโครงการประกวด ซึ่งจะเป็นเวทีที่ดีให้กับน้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์จริง ผมขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาทุกท่านนะครับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.philliplife.com/contest” นายธฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย