SPREME น้องใหม่ไอพีโอ จัด Analyst Meeting จ่อระดมทุน Q1/67

1345

ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME) จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 200,000,000 หุ้น คาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 1/2567  โดยมี วรชาติ ทวยเจริญ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME)