ไทยสมุทร จัดกิจกรรมทำความดีเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี สนับสนุนโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” 

1350

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  โดย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้จัดกิจกรรม “ภารกิจความดี 75 ปี OCEAN LIFE” เพื่อมอบพลังความรักที่ไม่สิ้นสุดให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นด้วยการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี จำนวน 30 เครื่อง สนับสนุนโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ต่อไป อีกทั้ง กิจกรรมนี้ยังมีส่วนในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน