วว. เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นครราชสีมา

1685

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนทุกท่านร่วมผจญภัยในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช แหล่งสงวนชีวมณฑลที่สำคัญ 1 ใน 3 ของมรดกโลก บนเส้นทางการท่องเที่ยวนครราชสีมา…เมือง 3 มรดกโลก หรือ Ring Road UNESCO  โดย วว. พร้อมต้อนรับทุกท่านผ่านกิจกรรม   เดินสำรวจผืนป่ามรดกโลก   แอบส่องมองไกลเจ้าเวหา  เรียนรู้ธรรมชาติยามค่ำคืน  นอนดูดาวไปด้วยกัน   

วว. พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยที่พักปลอดภัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  อาหารอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัย  สำรองที่พักและจองคิวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  ได้ที่ โทร. 098 219 5570  สถานีฯ ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 246  เลขที่ 1 หมู่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  www.tistr.or.th/sakaerat   E-mail : sakaerat@tistr.or.th