CHUBB แต่งตั้ง “น.ส.อลิสา อารีพงษ์” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย มีผล 2 เม.ย 67 นี้

1145

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย โดยมีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

ด้วยบทบาทใหม่นี้ คุณอลิสาจะรับผิดชอบดูแลบริหารธุรกิจประกันชีวิตของ ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ในการนำเสนอประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอื่น ๆ ผ่านช่องทางตัวแทน ช่องทางการตลาดทางตรง และช่องทางพันธมิตรธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้นางสาวอลิสาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด

นางสาวอลิสา อารีพงษ์

นางสาวอลิสา มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และยังมีประสบการณ์ในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นางสาวอลิสาจะรายงานตรงไปที่คุณแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์

นายแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะได้ต้อนรับคุณอลิสาสู่ ชับบ์ ไลฟ์ ด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์อันดีแก่ลูกค้า และเครือข่ายพันธมิตรนี้ คุณอลิสาจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับ ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ในการขยายธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การสร้างประสบการ์อันดีแก่ลูกค้า รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งโดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญของเรา เพื่อขยายการเติบโตให้กับธุรกิจของเรา และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”

นายแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์

ทั้งนี้ คุณอลิสาจบปริญญาโทด้านประกันภัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประเทศไทย) และปริญญาตรีด้านสถิติประยุกต์จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย