โตชิบา ร่วมบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่

341

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ EARLY YEARS PROJECT #7: A change in the paradigm ในโอกาสที่โตชิบา ไทยแลนด์ ให้การสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่และผลักดันศิลปินรุ่นใหม่สามารถแสดงออกแนวความคิด ประเด็นทางศิลปะร่วมสมัย ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “A change in the paradigm” โดยมี นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที รองประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ และนางสาวอดุลญา ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน โดยนิทรรศการนี้เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้-21 เมษายน 2567 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-20.00 น. (ปิดวันจันทร์)