มูลนิธิสังคมสุขใจ ชวนเที่ยวงานสังคมสุขใจ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” 26-28 ม.ค.ที่สวนสามพราน

701

มูลนิธิสังคมสุขใจ เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” ชวนภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมผลักดันประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชี้สังคมอินทรีย์ยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์หรือกระแส ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด ฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน พร้อมชวนเที่ยงงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม นี้ ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม หวังกระตุ้นให้คนทั้งห่วงโซ่ ร่วมกันลงมือทำ เพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ขยายวงกว้างและนำไปสู่สังคมแห่งความยั่งยืน

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจและนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA กล่าวว่า วันนี้ได้เห็นภาพของพันธมิตรที่มาร่วมมือกัน ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ข้อ 17 partnership for the goal เพราะการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกัน สำหรับ TOCA มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไปพบเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่น เกิดสังคมอินทรีย์บนฐานของการค้าที่เป็นธรรม ที่ผ่านมา TOCA ได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาผ่าน TOCA Platform โดยคาดว่าภายใน 1 ปีข้างหน้า จะสามารถสร้างตัวชี้วัดให้เห็นได้ชัดเจนว่ากิจกรรมต่างๆ ในสังคมอินทรีย์มีผลต่อการลด carbon footprint มากน้อยเพียงใด

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐมว่า เนื่องจากนครปฐมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นทางของวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ และมีร้านอาหารอร่อยหลากหลาย ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชื่อว่าการรวมพลังของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมอินทรีย์ที่มูลนิธิสังคมสุขใจดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง หรือ TCEB กล่าวว่า งานสังคมสุขใจเป็นแพลทฟอร์มที่มีผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมกว่า 200 บูธ โดย TCBE มีภารกิจในการจัดการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching สนับสนุนให้เกิดตลาดใหม่ๆ ขยายการขายส่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ ขณะที่ นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา ททท.ร่วมกับ TOCA ส่งเสริมให้เชฟรุ่นใหม่ๆ สร้างสรรค์เมนูใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และน่ารับประทาน รวมทั้งการทำคอนเทนต์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอินทรีย์และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” เปิดพื้นที่ให้คนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซื้อขายสินค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ภายในงานช้อปจุใจกับ 9 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปดีดี และช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ เข้างานฟรี!! ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามการเดินทางสอบที่ โทร. 034-322588 ถึง 93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคม สุขใจสวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai