CHAYO Capital ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก มอบของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนวัดบัวแก้ว

487

ณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CHAYO ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ของโรงเรียนวัดบัวแก้ว ในโอกาสที่ CHAYO ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก มอบของขวัญวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สนุกสนาน กล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ และเห็นความสำคัญของตนเอง ตลอดถึงความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มอบให้ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบัวแก้ว กรุงเทพฯ