ไทยสมุทร จัดกิจกรรม 75 ปี Unity of Love เดิน-วิ่ง 75 ล้านก้าว มุ่งสร้างโลกใหม่ เพื่อชีวิต และสุขภาพที่ดีของคนไทย

323

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย กีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการบริษัท และ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปีของบริษัทในวันที่ 11 มกราคม 2567 โดยได้จัดกิจกรรม “UNITY OF LOVE : 75 Million Steps for Better Life”  ภายใต้แนวคิด “Healthiverse สู่โลกใหม่ เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย” ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะก้าวสู่ยุคใหม่ โดยใช้ศักยภาพทั้งหมดที่บริษัทได้พัฒนามาตลอด ช่วยยกระดับการประกันชีวิตให้เข้าไปมีส่วนช่วยสร้างชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าและคนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสังคม เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข ด้วยการรวมพลังความรักความมุ่งมั่นของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ทุกคนเป็นหนึ่งเดียว ทั้งคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาประกันชีวิต ร่วมทำภารกิจเดิน-วิ่ง ให้ครบ 75 ล้านก้าวภายใน 75 วัน และเมื่อถึงเป้าหมาย บริษัทจะมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหลักของประเทศสำหรับใช้ในการดูแลคนไทยต่อไป นอกจากนั้นยังได้ร่วมส่งมอบ “ภารกิจทำดี 75 ปี OCEAN LIFE” เพื่อร่วมใจทำความดีเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในบรรยากาศงานที่เต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ ณ สวนป่าเบญจกิติ

จากนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมสักการะพระพรหม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  และตัดเค้กฉลองวาระครบรอบ 75 ปีร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไทยด้วยพลังความรักตลอดไป  บริเวณหน้าอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก