คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ นำคณะผู้บริหารเข้าอวยพรปีใหม่คปภ.  

1383

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย สุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) และ โนบุฟูมิ ยาซุเอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบ ชูฉัตร ประมูลผล (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ

ทั้งนี้คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยฯ แสดงเจตจำนงในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อดูแลลูกค้าและสังคมไทยให้มั่นคงสืบไป