ส่งต่อความสุข TOY DONATION ผ่านกิจกรรม MEGA HAPPINESS SEASON 2023 

422

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย)ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนาและ ยุนนา ชอย (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้จัดการด้านการตลาด อิเกีย ประเทศไทยร่วมส่งต่อความสุข สร้างสังคมแห่งการให้ มอบตุ๊กตาและของเล่นที่ได้รับบริจาคโดยลูกค้าผ่านกิจกรรม MEGA HAPPINESS SEASON 2023 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2566-5 ม.ค.2567 ให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยมี เชษฐา มั่นคง (กลาง) ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา